Are you eligible to enrol and vote?

The content on this page can be viewed in the following languages

E āhei ana koe ki te rēhita, ki te pōti hoki?

Mehemea e āhei ana koe, ka herea koe e te ture ki te rēhita. Mā te rēhita me te pōti e āhei ai koe ki te whakaputa i ō whakaaro mō ngā take ka pā atu ki a koe.

E āhei ana koe ki te rēhita, ki te pōti hoki mehemea kua 18 tau tō pāhake, kua pāhake ake rānei koe, he kirirarau koe nō Aotearoa, he kainoho pūmau rānei, ā, kua noho koe ki Aotearoa mō te 12 marama karapipiti i tētehi wā, mō tētehi wā roa ake rānei.

Mō ngā take pōti, he kainoho pūmau koe mehemea he mana ā-ture tōu ki te noho ki Aotearoa, ā, ehara i te mea kua kīia ā-ture me wehe koe i roto i tētehi wā tauwhāiti.

Rēhita ināianei