Other ways to enrol

The content on this page can be viewed in the following languages

Ina kāore e taea te rēhita ā-tuihono, ka taea e koe te rēhita me te whakahōu i oū taipitopito ki ara kē atu.

 

Tukuna atu, ka īmēratia, ka pōhia atu rānei tō puka kua oti ki a mātau.

Tukuna atu tō puka rēhita kua oti

Īmērātia atu tō puka ki enrol@vote.nz

Tukuna tō puka ki

Te Kaitiaki Take Kōwhiri
FREEPOST 2 ENROL
Pouaka Motuhake 190
Te Whanganui-a-Tara 6140